Ammattiopisto Spesia Oy

Ammattiopisto Spesia tarjoaa ammatillista ja valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.

Ammattiopisto Spesia Oy
Datariina, 4.krs.