Autismisäätiö sr

Vaikuttavia palveluja omanlaiseen arkeen

 

Luomme parempaa hyvinvointia henkilöille, joilla on autismikirjon häiriö tai muu neuropsykiatrinen oireyhtymä.

Tarjoamme asumisen palveluita, työllisyyttä ja osallisuutta tukevia palveluita sekä Kelan palveluita.

Lue lisää meistä: autismisaatio.fi